HGe 4/4 32 FO à Brig (CH)

HGe 4/4 32 FO à Brig (CH)