Avril 2013

 • Ae 4/7 10997 à Basel

  Ae 4/7 10997 à Basel

 • BC BFD HG 3/4 3 à Matten

  BC BFD HG 3/4 3 à Matten

 • E 428 FS à Milan

  E 428 FS à Milan

 • E 646 085 FS à Milan

  E 646 085 FS à Milan

 • D 343 1030 FS à Milan

  D 343 1030 FS à Milan

 • E 623 629 FS à Milan

  E 623 629 FS à Milan

 • E 656 025 FS à Milan

  E 656 025 FS à Milan

 • 740 038 FS à Milan

  740 038 FS à Milan

 • Ale FS à Milan

  Ale FS à Milan

 • Autorail Aln 773 3504 FS à Milan

  Autorail Aln 773 3504 FS à Milan

 • Autorail Aln 556 FS à Milan

  Autorail Aln 556 FS à Milan

 • E 636 284 FS à Milan

  E 636 284 FS à Milan

 • E 645 023 FS à Milan

  E 645 023 FS à Milan

 • Diesel FS à Milan

  Diesel FS à Milan

 • E 424 005 à Milan

  E 424 005 à Milan

 • CC 72160 à Longueville

  CC 72160 à Longueville

 • En gare de Neussargues

  En gare de Neussargues

 • BB 69263,69297 et 66034 Bif du Monastier

  BB 69263,69297 et 66034 Bif du Monastier

 • UM de Z 7300 à Marvejols

  UM de Z 7300 à Marvejols

 • X 2403 à Garabit

  X 2403 à Garabit

 • UM de BB 66200

  UM de BB 66200

 • UM de BB 66200 et voiture Mauzin à Banassac

  UM de BB 66200 et voiture Mauzin à Banassac

 • CC 72188

  CC 72188

 • UM de Z 7300 à Marvejols

  UM de Z 7300 à Marvejols

 • BB 66043 au Lioran

  BB 66043 au Lioran

 • UM de G 1000 à Chapeauroux

  UM de G 1000 à Chapeauroux

 • Rame Régiolis en cours d'essais à Peyre

  Rame Régiolis en cours d'essais à Peyre

 • Re 420 506-8 MBC à Spiez

  Re 420 506-8 MBC à Spiez

 • ICE DB à Kumm

  ICE DB à Kumm

 • Re 4/4 182 BLS à Kumm

  Re 4/4 182 BLS à Kumm