Mars 2018

 • 2062 026-6 OBB à Innsbruck (A)

  2062 026-6 OBB à Innsbruck (A)

 • BB 69211 et 69306 à Fontanges (F-15)

  BB 69211 et 69306 à Fontanges (F-15)

 • WRm UIC X CFF à Zürich (CH)

  WRm UIC X CFF à Zürich (CH)

 • BB 67611 SNCF à Saint Flour (F-15)

  BB 67611 SNCF à Saint Flour (F-15)

 • Re 6/6 11646 CFF à Pratteln (CH)

  Re 6/6 11646 CFF à Pratteln (CH)

 • X 2900 SNCF à Saint Flour (F-15)

  X 2900 SNCF à Saint Flour (F-15)

 • 186 906-4 Crossrail à Spiez (CH)

  186 906-4 Crossrail à Spiez (CH)

 • Z 7300 SNCF près de St Chély d'Apcher (F-48)

  Z 7300 SNCF près de St Chély d'Apcher (F-48)

 • Re 4/4 II 11188 CFF à Auvernier (CH)

  Re 4/4 II 11188 CFF à Auvernier (CH)

 • Train UFM 160 à Brioude (F-43)

  Train UFM 160 à Brioude (F-43)

 • Ge 4/4 182 RhB Ospizio Bernina (CH)

  Ge 4/4 182 RhB Ospizio Bernina (CH)

 • BB 69211 SNCF au Breuil sur Couze (F-43)

  BB 69211 SNCF au Breuil sur Couze (F-43)

 • RAe 4/8 1021 CFF à Boudry (CH)

  RAe 4/8 1021 CFF à Boudry (CH)

 • BB 69461 SNCF et wagon graisseur St Flour (F-15)

  BB 69461 SNCF et wagon graisseur St Flour (F-15)

 • Re 430 364-0 CFF à Planeyse Colombier (CH)

  Re 430 364-0 CFF à Planeyse Colombier (CH)

 • BB 26105 SNCF à Mireval (F-34)

  BB 26105 SNCF à Mireval (F-34)

 • 141 R 568 SNCF à Cossonay (CH)

  141 R 568 SNCF à Cossonay (CH)

 • UM d'XGC SNCF vers Le Cendre (F-63)

  UM d'XGC SNCF vers Le Cendre (F-63)

 • Re 6/6 11646 CFF à Boudry (CH)

  Re 6/6 11646 CFF à Boudry (CH)