Août 2020

 • BB 26197 SNCF à Pompignan (F-82)

  BB 26197 SNCF à Pompignan (F-82)

 • B 84641 SNCF au Breuil / Couze (F-43)

  B 84641 SNCF au Breuil / Couze (F-43)

 • BB 66170 SNCF à Riom ès Montagne (F-15)

  BB 66170 SNCF à Riom ès Montagne (F-15)

 • BB 75003 SNCF à Monistrol d'Allier (F-43)

  BB 75003 SNCF à Monistrol d'Allier (F-43)

 • BB 69206 SNCF à Ruynes en Margeride (F-15)

  BB 69206 SNCF à Ruynes en Margeride (F-15)

 • ESV 701 Vigirail SNCF à Issoire (F-63)

  ESV 701 Vigirail SNCF à Issoire (F-63)

 • G 1206 et UM de V 211 Colas Rail à Murat (F-15)

  G 1206 et UM de V 211 Colas Rail à Murat (F-15)

 • BB 67557 SNCF à Langeac (F-43)

  BB 67557 SNCF à Langeac (F-43)

 • Ae 6/6 11433 CFF à Zürich (CH)

  Ae 6/6 11433 CFF à Zürich (CH)

 • RBDe 560 CFF à Boudry (CH)

  RBDe 560 CFF à Boudry (CH)

 • Re 4/4 II 11121 CFF à Gelterkinden (CH)

  Re 4/4 II 11121 CFF à Gelterkinden (CH)

 • Re 4/4 II 11228 CFF à Yverdon (CH)

  Re 4/4 II 11228 CFF à Yverdon (CH)

 • Re 420 310-5 CFF à Boudry (CH)

  Re 420 310-5 CFF à Boudry (CH)

 • Re 420 320-4 CFF à Boudry (CH)

  Re 420 320-4 CFF à Boudry (CH)

 • Ge 6/6 412 RhB (CH)

  Ge 6/6 412 RhB (CH)

 • RAe 2/4 1001 CFF à Boudry (CH)

  RAe 2/4 1001 CFF à Boudry (CH)

 • Ge 4/4 I 605 RhB à Scuol Tarasp (CH)

  Ge 4/4 I 605 RhB à Scuol Tarasp (CH)

 • Ge 4/4 II 621 RhB à Filisur (CH)

  Ge 4/4 II 621 RhB à Filisur (CH)

 • 185 088-2 DB à Boudry (CH)

  185 088-2 DB à Boudry (CH)

 • Re 446 016-8 EDG à Rheinfelden (CH)

  Re 446 016-8 EDG à Rheinfelden (CH)

 • Re 4/4 II 11108 CFF à Rheinfelden (CH)

  Re 4/4 II 11108 CFF à Rheinfelden (CH)

 • 187 004-7 BLS à Concise (CH)

  187 004-7 BLS à Concise (CH)

 • Re 620 011-7 CFF à Concise (CH)

  Re 620 011-7 CFF à Concise (CH)

 • Re 460 108 CFF à Tecknau (CH)

  Re 460 108 CFF à Tecknau (CH)

 • RABe 503 CFF à Sissach (CH)

  RABe 503 CFF à Sissach (CH)

 • Re 482 027-0 CFF à Tecknau (CH)

  Re 482 027-0 CFF à Tecknau (CH)

 • Re 420 307-1 CFF à Boudry (CH)

  Re 420 307-1 CFF à Boudry (CH)

 • Re 420 280-0 CFF à Boudry (CH)

  Re 420 280-0 CFF à Boudry (CH)

 • RABe 521 017 CFF à Rheinfelden (CH)

  RABe 521 017 CFF à Rheinfelden (CH)

 • RABDe 500 ICN CFF à Boudry (CH)

  RABDe 500 ICN CFF à Boudry (CH)

 • Re 4/4 BLS à Kiesen (CH)

  Re 4/4 BLS à Kiesen (CH)