Août 2020

 • BB 26197 SNCF à Pompignan (F-82)

  BB 26197 SNCF à Pompignan (F-82)

 • B 84641 SNCF au Breuil / Couze (F-43)

  B 84641 SNCF au Breuil / Couze (F-43)

 • BB 66170 SNCF à Riom ès Montagne (F-15)

  BB 66170 SNCF à Riom ès Montagne (F-15)

 • BB 75003 SNCF à Monistrol d'Allier (F-43)

  BB 75003 SNCF à Monistrol d'Allier (F-43)

 • BB 69206 SNCF à Ruynes en Margeride (F-15)

  BB 69206 SNCF à Ruynes en Margeride (F-15)

 • ESV 701 Vigirail SNCF à Issoire (F-63)

  ESV 701 Vigirail SNCF à Issoire (F-63)

 • G 1206 et UM de V 211 Colas Rail à Murat (F-15)

  G 1206 et UM de V 211 Colas Rail à Murat (F-15)

 • BB 67557 SNCF à Langeac (F-43)

  BB 67557 SNCF à Langeac (F-43)

 • Ae 6/6 11433 CFF à Zürich (CH)

  Ae 6/6 11433 CFF à Zürich (CH)